Baggerplan gemeente Westerkwartier

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. De gemeenten gaan op dit moment verschillend om met de baggeropgave in het beheergebied. De gemeenten Leek en Zuidhorn hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk onderhoudsplan op te stellen.

 

Onderhoudsplicht

De toekomstige gemeente Westerkwartier bestaat uit een groot landelijke gebied en enkele kernen. De onderhoudsplicht voor baggerwerk was niet eenduidig. Daarom hebben wij het te onderhouden areaal gecontroleerd en geactualiseerd aan de hand van kadastrale kaarten en de keur van het waterschap. Na de eerste analyse zijn de resultaten gepresenteerd bij de gemeente. Via een digitale omgeving kon heel gemakkelijk informatie worden getoond en toegevoegd. Het te onderhouden areaal vormt de basis voor het baggerplan.

 GISonline_voorbeeld_aantekenigen

Onderhoudstoestand

De onderhoudstoestand van het watersysteem wordt bepaald door de kwaliteit én de hoeveelheid baggerspecie in het systeem. Om de noodzaak voor baggeren vast te stellen is in eerste instantie inzicht nodig in de slibdikte, waterdiepte en hoeveelheden baggerspecie in de watergangen. Hiervoor hebben wij verspreid door het hele gebied circa 850 dwarsprofielen ingemeten. De metingen geven veel informatie over de onderhoudstoestand en de werkelijke afmetingen van watergangen. Voor berekeningen zijn de gegevens geëxtrapoleerd naar de watergangen waar geen metingen zijn gedaan. Ieder profiel wordt representatief gesteld voor een aantal meters en met de gemiddelde slibdikte wordt vervolgens de totale hoeveelheid slib berekend.

 

Kwaltiteit van de baggerspecie

Op basis van geleverde informatie uit eerdere onderzoeken en baggerwerken is de kwaliteit van de baggerspecie toegekend aan gebieden. Er zijn geen aanvullende monsters genomen om de kwaliteit te controleren. Voor het opstellen van een baggerplan is dit voldoende om de verwerking en kosten in te schatten.

 

Prioritering planning

 Om te zorgen dat de gemeenten het baggerwerk  in de toekomst cyclisch uit kunnen voeren, is het gebied in grote clusters ingedeeld. Op basis van de huidige onderhoudstoestand is per cluster bepaald wanneer deze gebaggerd moet worden. Uit de analyse van de onderhoudstoestand blijkt dat veel watergangen niet voldoen aan de gestelde criteria: minimale waterdiepte en maximale slibdikte. Binnen de clusters zijn daarom knelpunten naar voren gehaald in de planning. Gekozen is om stedelijke watergangen voorrang te geven op landelijke watergangen.

 

Vervolg

De gemeente heeft nu een document in handen waarmee budgetten kunnen worden gereserveerd om het onderhoudswerk aan de watergangen structureel op te pakken. Het is aan de gemeente om dit nu verder uit te werken en daadwerkelijk aan de slag te gaan.

 

Deel dit bericht

facebooklinkedintwitteremail