Najaarsonderhoud watergangen

In de zomerperiode is het altijd goed te zien: waterplanten en oeverplanten zorgen voor prachtige gekleurde linten in het landschap. Maar al die planten kunnen ervoor zorgen dat de doorstroming en capaciteit van sloten vermindert. In het najaar schouwen de meeste waterbeheerders in hun beheergebied. Ze controleren of begroeiing moet worden verwijderd en of de sloot voldoende diep is. Om de sloot op diepte te houden moet er soms gebaggerd worden.

 

Wij verzorgen peilingen en inventarisaties en geven op basis van bevindingen een advies over te nemen maatregelen.  Is er een baggernoodzaak? Zijn er knelpunten? Hoe kan het baggerwerk structureel en cyclisch uitgevoerd worden? Waar mogelijk maken we een plan om bagger- en maaiwerk op elkaar af te stemmen om het ecologisch niveau van de watergangen hoog te  houden. Door dit werk integraal op te pakken worden kosten bespaard en worden ecologische doelen van oevers en water beter afgestemd.

 

Vraag gerust naar de diensten die we kunnen leveren. Zowel veldwerk als advies- en toezichtwerk zijn bij ons in goed handen!

Bus_langs_groene_kant

 

 

 

Deel dit bericht

facebooklinkedintwitteremail